Röda fjädern 1965

 

Första Röda Fjädern-aktiviteten ägde rum 1965 då den av Lennart Hyland ledda insamlingsgalan inbringade på den tiden fantastiska 13 miljoner kronor till bostäder åt handikappande ungdomar. Insamlingen gjordes tillsammans med stiftelsen Fokus. Därför blev dessa bostäder i folkmun kallade Fokus-hus. Stiftelsen Fokus finns kvar än i dag och förvaltas av NHR.

 

En arkitekttävling utlystes bland arkitektstuderande som fick tävla om vem som kunde rita de mest tillgängliga bostäderna.  Dessa bostäder – som för övrigt väl kan mäta sig med tillgängligheten i dagens bostäder för personer med funktionsnedsättningar - byggdes på 14 orter runt om i landet. Som jag har fått det berättat för mig blev bl.a. Halland erbjudna att ta emot ett sådant här Fokushus. Som residensstad blev Halmstad först tillfrågade men tackade nej. De befarade att boendet skulle bli allt för dyrt att driva när Fokus-pengarna var slut. Samma inställning hade Varberg. Då gick förfrågan till Falkenberg som tackade ja och det var nog ett klokt beslut av dåtidens politiker. Bara några år senare ställde samhället krav på samtliga kommuner att erbjuda tillgängliga lägenheter för alla sina medborgare. Fokushuset i Falkenberg med 14 hypermodernt anpassade lägenheter stod inflyttningsklart 1969.

 

Åren 1967–1976 var en brytningstid på många områden. Insamlingar och välgörenhet ställdes för första gången mot politisering och samhällsansvar. Den så kallade normaliseringsprincipen blev normgivande när det gällde samhällets service till sina medborgare, vilket inkluderade personer med funktionsnedsättningar. För första gången började politiker och beslutsfattare att se personer med funktionsnedsättningar som samhällsmedborgare bland andra. Några exempel:

  • Personer med funktionshinder ska kunna bo som andra.
  • Fokusbostäderna erbjöd service och låg centralt. Kommunerna ordnade arbete och transporter. Bostäderna finansierades med pengar från Röda Fjädern- insamlingen 1965.
  • Tekniska hjälpmedel skulle hjälpa till i var dagen och bekostas av det allmänna.
  • Färdtjänsten blev en kommunal angelägenhet och inte upp till bilkårister eller lottor.

 

Detta känns inte så väldigt avlägset och samhället ser tack och lov helt annorlunda ut idag. Men det finns fortfarande många människor som har behov av frivilliga insatser när samhällets resurser inte räcker till.

 

Gert Persson 12-06-20

PS Finns det någon som har mer att berätta om hur Folkusbostäderna blev till får ni gärna höra av er.